AP-fonder bildar nytt bolag – Polhem Infra – för investeringar inom infrastruktur

11 april 2019

Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden bildar ett gemensamt bolag, Polhem Infra, för investeringar i onoterade svenska bolag med inriktning på infrastruktur.

PolhemInfra_AP_1_3_4_20190411

EN_rel_PolhemInfra_190411