Nya styrelseledamöter i Polhem Infra

21 december 2022

21 december, 2022

Polhem Infra investerar i samhällsviktig infrastruktur och ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Efter årsskiftet stärks styrelsen med två nya ledamöter, Malin Frenning och Anders Björklund.

Malin Frenning är chef för Division Infrastructure inom AFRY och har omfattande erfarenhet från ledande positioner inom infrastruktur och digitalisering, bland annat som VD för Telia Sverige, affärsområdeschef för bredbandsaffären i Norden och Baltikum samt VD för Telia International Carrier. Hon har även varit Landstingsdirektör för Stockholms Läns Landsting. Malin Frenning är styrelseledamot i SJ, och har tidigare haft styrelseuppdrag i bl a Nobina och Hexatronic Group.

Anders Björklund är senior strategisk rådgivare på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), och har lång erfarenhet av strategi- och finansieringsfrågor avseende såväl privata som offentliga infrastrukturtillgångar, som bl a Chef för Strategi & förvärv på NCC, Director Corporate Finance, Infrastructure and Public Sector på PwC, samt från tidigare uppdrag för Näringsdepartementet samt Post- och Telestyrelsen.

Johan Skoglund, styrelseordförande Polhem Infra, kommenterar:

”Polhem Infra ska vara en attraktiv partner för både offentliga och privata aktörer som investerar i och förvaltar infrastrukturtillgångar. Malin Frenning och Anders Björklund tillför ytterligare affärskritisk erfarenhet och kompetens inom vårt fokusområde, och stärker våra möjligheter att  generera god avkastning till det svenska inkomstpensionssystemet och samtidigt bidra i omställningen till ett hållbart samhälle.”

För ytterligare information kontakta:

Johan Skoglund, styrelsens ordförande

johan.skoglund@jm.se

Karin Karlström, vd

karin.karlström@polheminfra.se