Polhem Infra i full kapacitet och nytt kontor

31 januari 2020

Polhem Infra skapades 2019 av AP1, AP3 och AP4 för att fokusera på investeringar inom infrastrukturområdet. Avsikten är bidra till en stabil långsiktig avkastning till pensionssystemet och samtidigt stödja omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

 

Sedan skapandet av Polhem Infra har ägarna letat efter en VD som ska leda företaget vidare och sedan oktober 2019 har  Mikael Lundin tillträtt som VD. Mikael Lundin kommer från en lång rad av framträdande positioner inom energisektorn med olika ledande roller inom Vattenfall och senast som VD för NordPool.

”Vi kan konstatera att Svensk infrastruktur står inför stora utmaningar. Trycket på den kommunala ekonomin har ökat samtidigt som investeringsbehovet i infrastruktur förväntas öka kraftigt de kommande åren. Genom kloka samarbeten med fokus på ekonomiskt sunda lösningar för ett hållbart samhälle kan Polhem Infra bidra till att accelerera omställningen av Sveriges infrastruktur”, säger VD Mikael Lundin.

” Polhem Infra har en given roll att fylla. Med vår ägarstruktur och en unik blandning av kompetenser är vi väl rustade att bli en naturlig partner på marknaden,” fortsätter Mikael Lundin.

Polhem Infras investeringsfokus är svenska infrastrukturtillgångar som energiproduktion (exempelvis fjärrvärme och förnybar energi) samt digital infrastruktur.

Från start har Johanna Tesdorpf, Oskar Backman och Oscar Lundqvist förtjänstfullt arbetat med att lägga grunden för bolaget. Nu har Polhem Infra kompletterat sitt team. De som har tillkommit är Patrik Nilsson, med lång erfarenhet av ledande positioner i och kring energibranschen samt Peter Dahl, med lång erfarenhet från olika centrala positioner i energibranschen och Carl Libb, tidigare Knowit Energy Management. Från den 27 januari 2020 har verksamheten också flyttat till nya lokaler på Norrlandsgatan 12, Stockholm.

För mer information;

Mikael Lundin VD Polhem Infra, +46 70 278 05 84

Mikael.lundin@polheminfra.se

Polhem Infra
Polhem Infra investerar och förvaltar infrastruktur tillgångar. Företaget grundades 2019 och är ägt av statliga pensionsfonderna AP1, AP3 och AP4. Polhem Infra fokuserar på direktinvesteringar i onoterade bolag. Bolagen som Polhem investerar i ska vara verksamma inom samhällskritiska verksamheter så som förnybar energi, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur. Polhem har som mål att bli det självklara hållbara valet för vad gäller investeringar för, och tillsammans med, aktörer inom infrastruktur i Norden.

Ladda ner som pdf
Pressrelease_polhem_flytt