Polhem Infra rekryterar Johan Skoglund till ny ordförande

10 september 2020

Johan Skoglund har utsetts till styrelseordförande för Polhem Infra. Han tillträder den 10 september 2020 och efterträder Per-Håkan Westin som varit Polhem Infras ordförande sedan bildandet av bolaget i början av 2019. Johan är idag koncernchef och VD för JM, en av marknadens största bostadsbyggare, och ledamot i styrelsen för Svenskt Näringsliv. Johans långa erfarenhet av investeringstung verksamhet kommer bli mycket viktig när Polhem Infra nu går in i nästa skede eller fas i bolagets utveckling.

Per-Håkan Westin har förtjänstfullt lett styrelsen genom uppstarten av bolaget och avgår nu ur styrelsen på egen begäran efter det att uppbyggnadsfasen är genomförd enligt plan. Ett antal nyckelrekryteringar har gjorts för bolaget och en etablerad organisation är på plats. De första investeringarna har genomförts inom fjärrvärme och vindkraft.

Polhem Infra är ett direktinvesteringsbolag med fokus på samhällsnödvändig infrastruktur. Uppdraget är att vara en positiv kraft i omställningen mot ett hållbart samhälle för att på så sätt generera tillväxt och avkastning till det svenska pensionssystemet idag och i framtiden. Polhem Infra är en mycket långsiktig aktör med fokus på att äga och utveckla infrastruktur, gärna i partnerskap med andra ägare. Bolaget grundat gemensamt 2019 av AP-fonderna AP1, AP3 och AP4.

Johan önskas varmt välkommen till Polhem Infra styrelse.

För mer information kontakta:
Mikael Lundin, VD, Polhem Infra
+46 70 278 05 84, mikael.lundin@polheminfra.se

 

 

 

Polhem Infra

Polhem Infra är ett investeringsbolag, grundat gemensamt 2019 av AP-fonderna AP1, AP3 och AP4. Bolaget fokuserar på direktinvesteringar i onoterade svenska verksamheter som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur. Polhem Infras mål är att vara en prioriterad partner för både offentliga och privata aktörer som investerar i och förvaltar tillgångar inom infrastruktur och som har fokus på hållbar samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Polhem Infra invests in and manages infrastructure assets. The company was founded 2019 and is jointly owned by the Swedish national pension funds AP1, AP3 and AP4. The company focuses on direct investments in non-listed Swedish infrastructure companies in the private and public sector. The portfolio companies’ focus is to provide essential public services and assets such as renewable energy production, energy storage, energy distribution and digital infrastructure.

Polhem Infra’s goal is to become a preferred partner for both public and private entities that invest in and manage infrastructure assets enabling sustainable development – socially, environmentally and economically.

www.polheminfra.se

AP-fonderna

AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdrag av Sveriges Riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna (AP1 – AP4) har samma uppdrag, men skilda förvaltningsstrategier och styrs av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Vid årsskiftet uppgick fondkapitalet till nära 1 600 miljarder kronor. AP-fonderna balanserar in- och utbetalningar till pensionssystemet och har sedan starten betalat in netto 144 miljarder kronor till pensionssystemet. Tillgångarna utgör ca 16 procent av tillgångssidan i pensionssystemet. Polhem Infra ägs av tre AP-fonder www.ap1.se   www.ap3.se   www.ap4.se

The Swedish National Pension Funds, AP Funds

The AP Funds manage buffer capital in Sweden’s national pension system for the benefit of current and future pensioners, on behalf of Swedish Parliament and the Swedish people. The AP Funds (AP1–AP4) share the same mission but have different asset management strategies, and they are governed by the National Pension Insurance Funds Act (2000:192) (the AP Funds Act). At the end of 2018, net assets totally almost SEK 1,600 billion. The AP Funds balance payments into and disbursements from the pension system and have since the beginning paid SEK 144 billion into the system. These assets comprise approximately 16 per cent of total assets in the pension system. Three AP Funds owns Polhem Infra www.ap1.se   www.ap3.se   www.ap4.se