Polhem Infra talare på Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens 2020

13 februari 2020

Titel:

Hur ser Polhem Infra på infrastruktur- investeringar?
De tre AP-fonderna har gått samman i ett gemensamt bolag med syftet att långsiktigt satsa på olika infrastrukturslag i Sverige.

Mikael Lundin, Vd Polhem Infra

Mer information finner ni på: ssnf.org

”Polhem Infra ser Digital Infrastruktur som en nödvändig del i ett hållbart samhälle och vill bidra till att accelerera utvecklingen”