Investeringar

Sverige står inför stora samhällsomvandlingar till följd av bland annat energiomställning och ökad digitalisering. Polhem Infra ska vara en stabil partner i kapitalintensiva infrastrukturprojekt.

Polhem Infra investerar i och förvaltar samhällsinfrastruktur med fokus på förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution, digital infrastruktur och transportinfrastruktur. Genom dessa investeringar ska Polhem Infra vara en drivande kraft i transformationen till ett hållbart samhälle.

Våra investeringar

Vi investerar i samhällsinfrastruktur med fokus på förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution, digital infrastruktur och transportinfrastruktur.

Solör Bioenergi

Skaftåsen

Arelion