Solör Bioenergi

Med sikte mot ett hållbart samhälle. 

Investeringsdatum:

November 2019

Land:

Sverige

Sektor:

Energiproduktion och energidistribution

Solör Bioenergi

Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen. Solör producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta vara på skogens resurser vill Solör Bioenergi bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Polhem Infra äger 40 procent av aktierna i Solör Bioenergi. Investeringen i Solör, med bolagets unika strategi att äga och förvalta små och medelstora fjärrvärmeanläggningar, ger Polhem Infra tillgång till en viktig del av den svenska energimarknaden där fjärrvärme som samhällsnödvändig tjänst med tydlig miljöprofil har en naturlig roll.  

Läs mer om Solör Bioenergi här