Med sikte mot ett hållbart samhälle

Trä är ett naturligt, hållbart och förnybart material med många användningsområden. Solör Bioenergi Recycling är en aktör inom mottagning, mellanlagring och energiåtervinning av impregnerat och miljöfarligt träavfall.

Solör Bioenergi levererar fjärrvärme på 51 orter, och finns representerade från Vilhelmina i norr till Tomelilla i söder. Bolaget finns på 150 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Bland kunderna finns också kommuner, energibolag och företag där pellets används till värme eller som energi i processverksamhet.

Polhem Infra, som bildats av Första, Tredje och Fjärde AP-fonden har förvärvat 21 procent av aktierna i Solör Bioenergi Holding AB. Investeringen i Solör, med bolagets unika strategi att äga och förvalta små och medelstora fjärrvärmeanläggningar ger Polhem Infra tillgång till en viktig del av den svenska energimarknaden där fjärrvärme som samhällsnödvändig tjänst med tydlig miljöprofil har en naturlig roll.

Impregnerat träavfall är klassificerat som farligt avfall. Solör Bioenergi Recycling har tillstånd och utrustning för en miljövänlig och säker hantering av denna typ av träavfall och erbjuder en helhetslösning inom återvinning av uttjänat trämaterial. Materialet tas tillvara och omvandlas till energi på ett miljövänligt sätt. En del av verksamheten är också att tillvarata uttjänta järnvägsslipers från olika statliga & privata järnvägsbolag inom Europa.

För att säkra att allt material tillvaratas på ett korrekt sätt sorteras allt material. Sorterat material sönderdelas i krossar och kvarnar som hanterar använt industriellt material. Genom krossning, fraktionering och separering återvinns det material som kan återvinnas medan det övriga träavfallet blir biobränsle som återanvänds genom fullständig förbränning i våra egna eller våra kunders energicentraler.

Genom att ta hand om det som annars skulle gått till spillo, banas väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

 

– Denna investering ligger helt i linje med Polhem Infras strategi där vi skall göra investeringar inom infrastruktur med fokus på hållbarhet för att möta samhällets långsiktiga behov. Vårt mål är att bidra till Solörs fortsatta utveckling med fokus på att stärka bolagets position som en ansvarsfull leverantör av förnyelsebar energi till sina kunder, säger Mikael Lundin, VD på Polhem Infra.

 

– Med Polhem Infra som delägare, som har AP-fondernas långsiktighet bakom sig, får vi en ägare som kommer att stötta bolagets tillväxtstrategi och det fortsatta arbetet med att stärka bolagets profil som en aktiv och ansvarsfull partner och aktör i samhället, säger Martinus Brandal, ordförande och CEO i Solör Bioenergi Holding.

Solör Bioenergi Värme AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Verksamhetssystemets omfattning kan fås vid begäran.