Skaftåsen

Bidrar till Sveriges klimatmål. 

Investeringsdatum:

April 2020

Land:

Sverige

Sektor:

Förnyelsebar kraftproduktion

Ett av Sveriges största vindkraftsprojekt

Elanvändningen kommer öka i Sverige de kommande åren, allt eftersom fossila bränslen inom industri- och transportsektorn ersätts med el. Fossil energiproduktion måste fasas ut och ersättas av hållbara alternativ.

Vindkraftsparken Skaftåsen i Härjedalens kommun är ett av Sveriges största vindkraftsprojekt.

Skaftåsen

Skaftåsen vindkraftpark omfattar 35 Siemens turbiner med en nominell kapacitet om 6,6 MW vardera (231 MW) och har kapacitet att producera el för ca 100 000 hushåll (förbrukning på 5 000 kilowattimmar per år). Genom investeringen i vindkraftsparken Skaftåsen fortsätter Polhem Infra att placera svenskt pensionskapital i projekt som bidrar till Sveriges klimatmål med målsättningen om ett hundraprocentigt förnybart elsystem med hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan.


Bilder från invigningen den 4 oktober 2023