Om Polhem Infra

Vi investerar långsiktigt i hållbar infrastruktur.

Om Polhem Infra

Polhem Infra ska generera avkastning till det svenska inkomstpensionssystemet genom långsiktiga investeringar i hållbar infrastruktur​. Bolaget grundades 2019 och ägs gemensamt av AP-fonderna – Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden.

Långsiktig partner

Polhem Infra ska vara en långsiktig partner för både offentliga och privata aktörer som investerar i, förvaltar och utvecklar infrastruktur​ med fokus på förnybar kraftproduktion, energilagring, energidistribution, digital infrastruktur och transportinfrastruktur.

Polhem Infra ägs gemensamt av

Team

Anna Elmfeldt

VD CEO

Jonas_Polhem_fotoJulianaWG_004

Jonas Olsson

Legal Counsel

Peter

Peter Dahl

Maria Sheutz

interim CFO

Carl

Carl-Wilhelm Levert

Senior Investment Manager

Johan Skoglund

Styrelseordförande

Johan Temse

Styrelseledamot

Representant för Första AP-fonden

Maria Björklund

Styrelseledamot

Representant för Tredje AP-fonden

Jenny Askfelt Ruud

Styrelseledamot

Representant för Fjärde AP-fonden

Malin Frenning

Styrelseledamot

Anders Björklund

Styrelseledamot