Polhem Infra slutför förvärv av Telia Carrier

1 juni 2021

Polhem Infra slutför affären med Telia Company och tar från och med idag över ansvaret för Telia Carrier. Polhem Infra kommer att fortsätta att utveckla Telia Carrier för att ytterligare befästa bolagets ställning som en av världens ledande fiberoperatörer.

Som en global leverantör av infrastruktur för datatrafik spelar Telia Carrier en avgörande roll i omställningen mot ett digitaliserat samhälle. Bolaget erbjuder ett unikt ekosystem av moln- och nätverkslösningar för transport av data- och rösttrafik på global nivå och dess IP-nätverk rankas som det främsta i världen. Telia Carriers nätverk kopplar ihop fler än 700 moln-, säkerhets- och innehållsleverantörer. Bolaget har över 2 300 kunder i 125 länder.

”Med Polhem Infra får Telia Carrier en långsiktig stabil ägare med digital infrastruktur som ett kärnområde. Långsiktigheten är en trygghet för kunder, medarbetare och samhälle”, säger Mikael Lundin, VD Polhem Infra.

Med i affären följer ett avtal om strategiskt partnerskap. Telia Carrier och Telia Company fortsätter att samarbeta om att tillhandahålla tjänster och utveckla nya lösningar för kunderna, framför allt i expansiva affärsområden.

”Det råder en kraftig tillväxt inom digital kommunikation. Övergången till 5G och IoT-explosionen driver på utvecklingen av datatrafik, och det senaste året har vi sett en kraftig ökning av videotrafik”, säger Mikael Lundin.

”Vi ser verkligen fram emot att fortsätta ge våra kunder en prisbelönt kundupplevelse och addera värde som ett fristående företag”, säger Staffan Göjeryd, VD för Telia Carrier. “Den pågående expansionen av vårt nätverk och vår serviceportfölj, till exempel utbyggnaden i flera viktiga regioner i USA, kommer att påskyndas under Polhem Infras ägarskap.”

Ett nytt varumärke och bolagsnamn kommer att presenteras senare.

I samband med att Polhem Infra tar över som ägare tillsätts en ny styrelse med följande sammansättning:

Eva Elmstedt, styrelseordförande. Tidigare erfarenhet som EVP Global Services och medlem av ledningsgruppen på Nokia Networks och Nokia Siemens Networks, samt ledande befattningar inom Ericsson, 3, IBM och Semcon. Nuvarande styrelseuppdrag: styrelseordförande i Proact IT Group AB och Semcon AB, samt styrelseledamot i Addtech AB, Arjo AB och Elanders AB.

Stephanie Lynch-Habib. Över 25 års global erfarenhet inom tekniksektorn och idag CMO på globala branschorganisationen GSMA. Tidigare roller innefattar CMO på Colt Technology Services, VP Sales IOT EMEA på AT&T, samt Sales VP Nordics & Benelux på AT&T.

Johnny Svedberg. Mer än 35 års global erfarenhet från telekom- och IT-industrin varav 25 år i ledande befattningar. Tidigare roller innefattar COO på indonesiska telekomoperatörer IndosatOoredoo, COO på Tele2, CEO på Teracom AB, samt CEO på Infocare AS.

Mikael Lundin. VD på Polhem Infra och representerar ägarbolaget med över 25 års erfarenhet i ledande befattningar inom energi- och infrastruktursektorerna.

Fler ledamöter kan komma att tillsättas senare.

För mer information kontakta:
Mikael Lundin VD, Polhem Infra
+46 70 278 05 84
mikael.lundin@polheminfra.se

Om Polhem Infra

Polhem Infra gör investeringar i samhällsbärande infrastruktur. Bolagets ägande är aktivt, långsiktigt och ska bidra till ett mer hållbart samhälle. Polhem Infra grundades 2019 och ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Inriktningen är direktinvesteringar i onoterade svenska bolag inom digital infrastruktur, förnybar elproduktion och energi i privat och offentlig sektor. Inom dessa områden pågår omvälvande och samhällsviktiga förändringar och det finns behov av långsiktigt aktivt svenskt ägande.

Polhem Infras vision är ett hållbart samhälle som grundar sig på hållbar, väl fungerande och effektiv infrastruktur.

Om AP-fonderna

AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdrag av Sveriges Riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna (AP1 – AP4) har samma uppdrag, men skilda förvaltningsstrategier och styrs av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Vid årsskiftet uppgick fondkapitalet till nära 1 650 miljarder kronor. AP-fonderna balanserar in- och utbetalningar till pensionssystemet och har sedan starten betalat in netto 176 miljarder kronor till pensionssystemet. Tillgångarna utgör ca 16 procent av tillgångssidan i pensionssystemet. Polhem Infra ägs av tre AP-fonder www.ap1.se   www.ap3.se   www.ap4.se    

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar