Polhem Infra utökar ägandet i Solör Bioenergi genom utköp av Highview

20 december 2021

Pressmeddelande 2021-12-20

Solör Bioenergi Groups (”Solör”) aktieägare Polhem Infra (”Polhem Infra”) har tillsammans med grundarna tillika majoritetsägaren Nordic Infrastructure AG (”Nordic Infrastructure”), utökat sitt aktieinnehav genom att förvärva samtliga aktier från Highview Finance Holding Company DAC (”Highview”).

Polhem Infra, helägt av pensionsfonderna AP1, AP3 och AP4, har tillsammans med majoritetsägaren Nordic Infrastructure, förvärvat cirka 21 % av aktierna i Solör från Highview. Två tredjedelar av aktierna förvärvas av Polhem Infra och resterande andel förvärvas direkt av Nordic Infrastructure. Förvärvet innebär Polhem Infras andel i Solör uppgår till 40 %, samt att Solör efter förvärvet till fullo ägs av Polhem Infra tillsammans med huvudägaren Nordic Infrastructure.

Polhem Infras initiala investering i Solör [21,45 %] var Polhem Infras första investering efter bildandet 2019. Genom den aktuella transaktionen befäster Polhem Infra sitt långsiktiga engagemang i bolaget i enlighet med Polhem Infras långsiktiga strategi och ambition som ägare.

”Solör har en dokumenterad kapacitet och förmåga att vara en konsoliderande kraft på fjärrvärmemarknaden med flera framgångsrika förvärv sedan Polhem Infra investerade i företaget. Polhem Infra har sedan inträdet i bolaget haft en ambition att öka ägarandelen i bolaget och vi är glada att kunna leverera på den strategin. Förvärvet innebär att Polhem Infra befäster sitt långsiktiga engagemang i bolaget och vi kommer att fortsätta fokusera på att ytterligare stärka företagets position som en hållbar och ansvarsfull leverantör av fjärrvärme till sina kunder och samhälle”, säger Karin Karlström, Tf VD för Polhem Infra.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För mer information kontakta:
Oscar Lundqvist, Investment Manager Polhem Infra
+46 73 428 01 60
oscar.lundqvist@polheminfra.se

Om Polhem Infra

Polhem Infra gör investeringar i samhällsbärande infrastruktur. Bolagets ägande är aktivt, långsiktigt och ska bidra till ett mer hållbart samhälle. Polhem Infra grundades 2019 och ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Inriktningen är direktinvesteringar i onoterade svenska bolag inom digital infrastruktur, förnybar elproduktion och energi i privat och offentlig sektor. Inom dessa områden pågår omvälvande och samhällsviktiga förändringar och det finns behov av långsiktigt aktivt svenskt ägande.

Polhem Infras vision är ett hållbart samhälle som grundar sig på hållbar, väl fungerande och effektiv infrastruktur.

Om AP-fonderna

AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdrag av Sveriges Riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna (AP1 – AP4) har samma uppdrag, men skilda förvaltningsstrategier och styrs av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Vid årsskiftet uppgick fondkapitalet till nära 1 600 miljarder kronor. AP-fonderna balanserar in- och utbetalningar till pensionssystemet och har sedan starten betalat in netto 144 miljarder kronor till pensionssystemet. Tillgångarna utgör ca 16 procent av tillgångssidan i pensionssystemet. Polhem Infra ägs av tre AP-fonder www.ap1.se   www.ap3.se   www.ap4.se    

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar