Polhem Infra utser Karin Karlström till tillförordnad VD

8 november 2021

Karin Karlström blir från och med den 8 november tillförordnad VD för Polhem Infra. Närmast kommer Karin från en roll som senior rådgivare och styrelseledamot. Hon har verkat som styrelseledamot i Polhem Infra sedan februari 2021. Karin har gedigen bakgrund från teknologi- och telekomsektorn med lång erfarenhet från att leda team samt genomföra bolagsinvesteringar och företagstransaktioner. Hon har god kunskap om bolaget och kommer att leda bolaget till dess att ny VD är på plats. Mikael Lundin, vd sedan augusti 2019 lämnar samtidigt vd-rollen för Polhem Infra.

Johan Skoglund, ordförande Polhem Infra:

”Vi har starkt förtroende för Karin som tillförordnad VD, då hon har mycket god kunskap om Polhem Infras verksamhet. Karin har också erfarenhet från branschen, specifikt digital infrastruktur. Detta är en mycket bra lösning till dess att en permanent efterträdare är på plats. Vi riktar ett stort tack till Mikael Lundin för hans värdefulla bidrag med att etablera Polhem Infra som investerare och ägare av hållbar infrastruktur i Norden under hans tid som VD för Polhem Infra.

För eventuella frågor kontakta:

Johan Skoglund, ordförande Polhem Infra johan.skoglund@jm.se

Niklas Ekvall, vd Fjärde AP-fonden och representant för ägarna niklas.ekvall@ap4.se

Om Polhem Infra

Polhem Infra gör investeringar i samhällsbärande infrastruktur. Bolagets ägande är aktivt, långsiktigt och ska bidra till ett mer hållbart samhälle. Polhem Infra grundades 2019 och ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Inriktningen är direktinvesteringar i onoterade svenska bolag inom digital infrastruktur, förnybar elproduktion och energi i privat och offentlig sektor. Inom dessa områden pågår omvälvande och samhällsviktiga förändringar och det finns behov av långsiktigt aktivt svenskt ägande. Polhem Infras vision är ett hållbart samhälle som grundar sig på hållbar, väl fungerande och effektiv infrastruktur. www.polheminfra.se

Om AP-fonderna

AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdrag av Sveriges Riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna (AP1 – AP4) har samma uppdrag, men skilda förvaltningsstrategier och styrs av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Den 30 juni 2021 uppgick totala fondkapitalet till ca 1 810 miljarder kronor. AP-fonderna balanserar in- och utbetalningar till pensionssystemet och har sedan starten betalat in netto 220 miljarder kronor till pensionssystemet. Tillgångarna utgör ca 16 procent av tillgångssidan i pensionssystemet.

Polhem Infra ägs av tre AP-fonder www.ap1.se  www.ap3.se  www.ap4.se

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar