Polhem Infra utvecklar solel med Svenska Kyrkan

Polhem Infra och Svenska kyrkan är överens om att utveckla tre solelparker motsvarande cirka 260 MWp. Det gör samarbetet till en av de större satsningarna på solel i Sverige idag.

Solelparkerna, som ligger i Syd- och Mellansverige (i elprisområdena SE 4 och SE 3), motsvarar sammantaget drygt 7 procent av den totalt installerade effekten från solel i Sverige. Investeringen är en viktig del av Polhem Infras långsiktiga strategi att investera i förnybar energi för att nå målet om klimatneutralitet senast 2040.

– Vi ser detta som ett viktigt steg för Polhem och ett bevis på att den långsiktiga strategin fungerar, säger Anna Elmfeldt, VD Polhem Infra. Svenska kyrkan är med sitt långsiktiga engagemang i lokalsamhällen en närmast perfekt partner i en investering som energiproduktion innebär. För oss är detta en milstolpe och modell för fler samarbeten med liknande partners inom förnybar elproduktion.

Under det kommande året ska tillståndprocesser och utredningar genomföras för att säkerställa att parkerna möter alla de hållbarhetskrav som båda parter ställer.

– Prästlönetillgångar i Växjö stift med sina förvaltade fastigheter är en del av samhällsbyggandet och en kugge i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vi ser Polhem med svenskt pensionskapital, som en ansvarsfull, trygg och långsiktig investerare att utveckla grön energiproduktion hos oss, säger Per-Wilhelm Siwertsson, Fastighetsspecialist Svenska kyrkan.

Polhem Infra har idag en samlad pipeline inom solel på drygt 460 MWp, där flera av parkerna bygger på samarbete med lokala aktörer. Samtliga solelinvesteringar sker i samverkan med Solkompaniet, som Polhem Infra har ett ramavtal med sedan en tid tillbaka.

För mer information kontakta

Peter Dahl, Polhem Infra, 0737483758

Per-Wilhelm Siwertsson Svenska kyrkan, Prästlönetillgångar i Växjö stift.

Om Polhem Infra

Polhem Infra gör investeringar i samhällsbärande infrastruktur. Bolaget, som grundades 2019 och ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden, har ett aktivt och långsiktigt ägande som ska bidra till ett hållbart samhälle. Inriktningen är direktinvesteringar i onoterade svenska bolag inom digital infrastruktur, transportinfrastruktur, förnybar elproduktion och energi i privat och offentlig sektor. Gemensamt för dessa områden är en pågående omvälvande och samhällskritisk transformation med stort behov av ett långsiktigt, aktivt svenskt ägande. Läs mer på www.polheminfra.se  

Om Svenska kyrkan, Prästlönetillgångar i Växjö stift

Prästlönetillgångarna förvaltas av de tretton stiften. Totalt uppgår den förvaltade markarealen till cirka 530 000 hektar, 1,3 procent av Sveriges landareal, varav den produktiva skogsmarksarealen utgör cirka 470 000 hektar skogsmark och inägomark cirka 47 000 hektar.

Avkastningen från förvaltningen, som uppgår till cirka 500 miljoner kronor årligen, får användas till den kyrkliga verksamheten och delas ut till församlingar och pastorat. Prästlönetillgångar i Växjö stift förvaltar cirka 60 000 hektar. Utöver skog- och arrendeverksamhet är kapitalförvaltning och samhällsbyggande andra viktiga verksamheter.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar