Svenskt pensionskapital bidrar till Sveriges klimatmål.

Elanvändningen kommer öka i Sverige de kommande åren, allt eftersom fossila bränslen inom industri- och transportsektorn ersätts med el. Fossil energiproduktion måste fasas ut och ersättas av hållbara alternativ. Vi behöver förnybar energi i stor skala för att klara den omställningen. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha en helt förnybar elproduktion år 2040. Där spelar vindkraft en viktig roll då den ger förnybar, och utsläppsfri energi. Den ekonomiska fördelen lyfts också fram av Energimyndigheten och aktörerna är överens om att vindkraften är helt nödvändig för att nå målen 2040.

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha en helt förnybar elproduktion år 2040. Där spelar vindkraft en viktig roll då den ger förnybar, och utsläppsfri energi. Den ekonomiska fördelen lyfts också fram av Energimyndigheten och aktörerna är överens om att vindkraften är helt nödvändig för att nå målen 2040.

Polhem Infra investerar nu därför i ett av Sveriges största vindkraftsprojekt, tillsammans med tre institutionella investerare och Foresight Energy Infrastructure Partners. Genom investeringen i vindkraftsparken Skaftåsen fortsätter Polhem Infra att placera svenskt pensionskapital i projekt som bidrar till Sveriges klimatmål med målsättningen om ett hundraprocentigt förnybart elsystem med hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan.

Skaftåsens vindkraftpark ligger inte långt ifrån Fågelsjö cirka fyra mil söder om Sveg i Härjedalens kommun där vindförutsättningarna är mycket goda för att utvinna vindkraftel. Parken förväntas med sina 35 turbiner att producera ca 535GWh el motsvarande konsumtionen hos ca 100 000 hushåll när den tas i drift under 2021. Det skulle spara motsvarande 425 000 ton koldioxidutsläpp per år jämfört med fossil elproduktion.

Vindkraftsparken förväntas också bidra till det lokala näringslivet under uppförandet genom nyttjandet av lokal arbetskraft och lokala tjänster. Utöver sedvanligt arrende kommer parken erlägga bygdepeng motsvarande 1 % av årliga intäkterna under parkens hela livslängd, i syfte att främja och stödja den lokala utvecklingen i området.

Parken ska drivas och förvaltas av Foresight Group och ägare är förutom Polhem Infra de europeiska institutionella investerarna Foresight Energy Infrastructure Partners som förvaltas av Foresight Group, BAE Systems Pension Funds Investment Management Ltd i egenskap av förvaltare av BAE Systems Pension Funds, KLP (Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap) och Arcano managed funds.

 

– Investeringen som Polhem bidrar med ger, förutom viktiga klimateffekter, Härjedalen möjlighet att utvecklas inom en ny näring och nya teknikområden, kommenterar kommunstyrelsens ordförande i Härjedalens kommun Anders Häggkvist (C).

 

-Med svenskt pensionskapital och vår förståelse för det svenska samhällets särskilda utmaningar vill vi förverkliga många liknande projekt i framtiden, avslutar Mikael Lundin, vd på Polhem Infra.