Solör Bioenergi växer ytterligare genom köp av Lantmännen Agrovärme

2 september 2022

I dagarna blev det klart att Solör Bioenergi förvärvar Lantmännen Agrovärme med dotterbolag. Köpet, som omfattar 19 anläggningar i södra och mellersta Sverige, innebär att Solör stärker sin position som en av de största aktörerna på den svenska och nordiska fjärrvärmemarknaden.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 465 000 användare varje dag. Bolaget finns på 249 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör Bioenergi bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Lantmännen Agrovärme producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme till cirka 1 100 kunder från 19 anläggningar i södra och mellersta Sverige. Fjärrvärmen kommer i huvudsak från förbränning av lokalt framtagna biobränslen, såsom flis, energiskog, träpellets och spill från jordbruket. Sedan 2019 framställs även biokol i flera av Agrovärmes anläggningar.

För Solör Bioenergi innebär köpet att positionen på den svenska och nordiska marknaden stärks ytterligare.

– Lantmännen Agrovärme med deras 19 anläggningar passar väldigt bra in i Solörs övriga verksamhet och är ett ytterligare bevis på vår framgångsrika tillväxt på den svenska fjärrvärmemarknaden, säger Martinus Brandal CEO Solör Bioenergi koncernen.

Övertagandet av verksamheten i Lantmännen Agrovärme träder i kraft under september 2022.

För mer information kontakta:
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Holding AB, 070-491 55 95
Florian Raitner, CFO Solör Bioenergi koncernen +41 78 679 88 44
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar