Sveriges viktigaste bolag du aldrig hört talas om

13 oktober 2022

Affärsvärlden 11 oktober

Få bolag är mer samhällsbärande än doldisen Arelion som möjliggör 65% av världens internetanslutning. Nord Stream-attackerna har satt ljuset på bolagets samhällskritiska infrastruktur som löper längs Östersjöns botten. ”Det är inte ovanligt att fiberkablarna går av, både på land och i vattnet”, säger VD:n Staffan Göjeryd till Affärsvärlden

Att du läser detta är med stor sannolikhet Arelions förtjänst. Redan 1998, då bolaget var en division inom Telia, etablerades dess nätverk av kablar och annan kommunikation som möjliggör internet.

Stockholm var länge ett av Europas viktigaste nav för internet. Anledningen var dels att telemarknaden avreglerats så att fler aktörer kunde konkurrera. Dels en stark tro på att internet inte bara var en fluga.

Staffan Göjeryd, VD på Arelion. På hans tröja står det AS1299, vilket också är beteckningen på Arelions nätverk över stora delar av Europa, Asien och Nordamerika. Foto: Pressbild/Fredrik Göras.

”Det fanns en stark tro på att internet skulle bli det som internet blev 15 år senare i form av volymerna som det skulle kräva. Det byggdes ut mycket infrastruktur. Men det var först under 2010-talet som affärsmodeller flyttade över till att finnas på internet helt och hållet”, säger Arelions VD Staffan Göjeryd.

När dotcom-bubblan sprack vid millennieskiftet satte det branschen i gungning. Även för dåvarande Telia International Carrier, som bolaget då hette, blev det ett ”stålbad”, berättar Staffan Göjeryd som själv inledde sin karriär i telekombranschen i mitten av 1990-talet.

”Många av våra konkurrenter gick i konkurs eller rekonstruerades. Även vi fick göra nedskrivningar och centralisera organisationen. Det gick igenom, men med viss försiktighet som gjorde att volymtillväxten och affärsintensiteten tog fart först vid 2009–2010”, säger han.

SAMHÄLLSKRITISK INFRASTRUKTUR

I september aktualiserades Östersjöns botten då gasledningarna för Nord Stream 1 och 2 började läcka efter explosioner

Idag är 65% av den globala internettrafiken knuten till Arelions nätverk. Flera är dragna mellan Sverige och grannländerna och bidrar till samhällskritisk infrastruktur. Men enligt Arelions VD Staffan Göjeryd är risken liten att en avklippt kabel skulle få någon större påverkan eftersom systemet har en diversitet med alternativa framföringsvägar.

”Sjökabelsystemen är uppbyggda så de börjar och slutar vid olika platser. Sen är det inte ovanligt att fiberkablarna går av, både på land och i vattnet. Det kan vara att någon gräver eller drar ett ankare vid fel ställe, så det finns specialister som relativt snabbt kan reparera en kabel”, säger han.

7000 MIL KABEL

Arelions nätverk omfattar idag egna fiberkablar på drygt 70 000 kilometer i Nordamerika och Europa. Att etablera kabelnätverken var kapitalintensivt, men till viss del är det samma kablar som grävdes ned i slutet av 1990-talet som används än idag, då själva optiktekniken som använder fibern utvecklats utan att själva kabeln har behövt grävas upp.

Arelion har fler än 2 300 kunder globalt inom bland annat bank & finans, tillverkning, sjukvård och gaming. Foto: Pressbild/Fredrik Göras.

”DÄR MAGIN HÄNDER”

Själva businessen idag är mer inriktad på transporttjänster mellan datacenter. Trenden är att internettjänsterna närmar sig slutanvändaren, berättar Staffan Göjeryd. vissa bolag specialiserar sig på kortare avstånd och Arelion arbetar tillsammans med ett tiotal globala konkurrenter mer med långdistanskommunikation som kan sträcka sig över kontinenter. Arelion har drygt 350 anslutningsnoder utspridda över 120 städer och 35 länder.

Havsbottnarna i Europa myllrar av infrastrukturkritiska kablar. Skärmbild från submarinecablemap.com som visar även Arelions konkurrenters kablar.

”Anslutningsnoderna fungerar som en marknadsplats. Vi har våra konkurrenter, partners och kunder där. Vi är där för att hjälpa till med tjänsterna och det är där magin händer”, säger Staffan Göjeryd och fortsätter:

”Det finns mindre marknadsplatser med ett mer regionalt ekosystem med globala behov som driver vår expansion. Det som även är unikt för oss är att vi kan leverera till samma företag över hela kontinenter. De kunderna vill ha diversitet och undvika förseningar i överföringar, vilket vi kan hjälpa dem med”.

ARELION ÄGS AV INFRAFOND

I oktober 2020 blev det klart att Telia sålde bolaget till Polhem Infra. Polhem Infra ägs gemensamt av Första AP-fondenTredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. I början av 2022 bytte också bolaget namn till Arelion och under 2021 låg omsättningen på drygt 4,1 miljarder kronor.

Med de nya ägarna, som har en lång investeringshorisont, kan bolaget också fokusera på en mer internationell expansion.

”Med Telia som ägare låg fokus på nordiska och baltiska marknader, och där var vi en udda fågel i den kontexten eftersom vi hade en ännu mer internationell marknad. Nu fokuserar vi ännu mer på utveckling internationellt”, säger Staffan Göjeryd.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar