Fiber – snart lika viktigt som el, vatten och avlopp.

I takt med att vår värld digitaliseras har tillgång till bra internetuppkoppling kommit att bli en demokratifråga. Det är allt mer viktigt att kunna få tillgång till digitala tjänster oavsett var i världen man bor eller arbetar. Med fiber ges obegränsad hastighet, bättre kvalitet och större driftsäkerhet än vad någon annan teknik kan leverera. Lägg därtill att fiber har en livslängd på upp till 100 år så är det dessutom en långsiktig teknik. Ett stabilt och snabbt internet är en förutsättning för att kunna nyttja samhällets digitala tjänster och lika självklart som vilken traditionell infrastruktur som helst.

Att Polhem Infra investerar i Telia Carrier är ett led i en långsiktig satsning på digital och samhällsbärande infrastruktur. En samlad bedömning visar en tillväxt på runt 25 procent per år för internettrafik. Det är bland annat övergången till 5G och utveckling av ”internet of things” som väntas driva ökningen. En annan positiv trend i Telia Carriers del av branschen är att företagsmarknaden bedöms växa de närmaste åren, då företag kopplar ihop sina globala verksamheter. Köpet innebär att Polhem Infra blir ägare till över 74 000 km fibernät med 320 anslutningspunkter i världen.

THE NETWORK OF NETWORKS

Sverige har varit ledande i att investera i digital infrastruktur sedan 1990-talet. En betydande del av datatrafiken i världen transporteras genom Telia Carriers globala fibernät. Telia Carrier tillhör idag ett av de största bolagen i världen i den här branschen och håller för närvarande toppositionen i den globala så kallade internet backbone-rankingen. Innehålls- tjänste- och operatörskunder i Telia Carrier står för 65 procent av den globala internettrafiken. Nätverket sträcker sig över Europa, Nordamerika och Asien och kopplar ihop kunder i över 120 länder, med ett särskilt starkt fäste i Skandinavien genom ”Scandinavian Ring” – den del av Telia Carriers nätverk som kopplar samman de största städerna i Norden och Baltikum.

Med i affären följer ett avtal om strategiskt partnerskap vilket säkerställer att Telia Carrier och Telia Company fortsätter att samarbeta om att tillhandahålla tjänster och utveckla nya lösningar för kunderna. Ägarbytet innebär också att Telia Carrier, med sina 530 anställda, kommer att kunna investera i nätverksutveckling, tjänster och kundvårdsprogram som ger fördelar för innehållsleverantörer, operatörer och företag.

”Vi investerar i ett etablerat bolag, som under tre decennier har byggts upp av svenska Telia Company. Polhem Infra är en långsiktig, stabil ägare med digital infrastruktur som ett kärnområde. Vår drivande styrelse kommer att stötta bolaget och dess roll i övergången till hållbara samhällen. Digital infrastruktur är en nationell tillgång och långsiktigheten är en trygghet för kunder, medarbetare och samhälle”, säger Mikael Lundin, vd för Polhem Infra.