Vi investerar långsiktigt i hållbar infrastruktur

Polhem Infra ska generera god avkastning till det svenska inkomstpensionssystemet genom att investera i och förvalta samhällsviktig infrastruktur med utgångspunkt i Norden.

Polhem Infra ägs gemensamt av

Hållbar infrastruktur

Polhem Infra fokuserar på hållbar samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Driver utvecklingen

Vi driver på utvecklingen av det hållbara samhället och utvecklar samhällsnyttiga tillgångar. 

Långsiktiga ägare

Polhem Infra är en mycket långsiktig aktiv ägare som ska skapa värden över tid för svenska pensionärer.

Våra investeringar

Vi investerar i samhällsviktig infrastruktur med fokus på förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution, digital infrastruktur och transportinfrastruktur.

Solör Bioenergi

Skaftåsen

Arelion

Om Polhem Infra

Polhem Infra ska generera avkastning till det svenska inkomstpensionssystemet genom långsiktiga investeringar i hållbar infrastruktur. Bolaget grundades 2019 och ägs gemensamt av AP-fonderna – Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. 

Långsiktig partner

Polhem Infra ska vara en långsiktig partner för både offentliga och privata aktörer som investerar i och förvaltar samhällsinfrastruktur​ med fokus på förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution,​ digital infrastruktur och transportinfrastruktur.

SEK ~ 8,5 miljarder

Genomförda investeringar

3

Antal investeringar

2019

Grundades bolaget

Samhällsviktiga investeringar

Sverige står inför stora samhällsomvandlingar till följd av bland annat energiomställning och ökad digitalisering. Polhem Infra ska vara en stabil partner i kapitalintensiva infrastrukturprojekt.

Vårt investeringsfokus

Förnyelsebar kraftproduktion

Energilagring och energidistribution

Digital infrastruktur

Transportinfrastruktur

Aktiv förvaltning, engagerade ägare, stabil avkastning

Vår process genomsyras av engagemang och grundlig analys. Genom investeringar i samhällsnödvändig infrastruktur bidrar vi till att bygga ett samhälle som skapar gynnsamma förutsättningar för människor och företag att växa och utvecklas i. Som ägare är vi aktiva i bolagets förvaltning och utveckling oavsett om vi är delägare eller helägare. Vi deltar i såväl privata som offentliga projekt och bidrar med vår erfarenhet och kompetens anpassat till bolagens behov under olika utvecklingsfaser. Vårt långsiktiga perspektiv är en styrka och en trygghet för våra samarbetspartners.

Avkastningen på våra investeringar kommer det allmänna pensionssystemet godo. 

Senaste nytt

Möt Polhem på Linkedin

På Polhem Infras LinkedIn-sida finns aktuella nyheter, kommentarer och lediga tjänster.