Ny VD på Polhem Infra

Polhem Infra utser Anna Elmfeldt till ny VD Styrelsen i Polhem Infra har utsett Anna Elmfeldt till ny vd. Hon tillträder sin befattning den 15 mars och efterträder Karin Karlström. Polhem Infra ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden och investerar i onoterade svenska bolag med inriktning på samhällsviktig infrastruktur. Anna Elmfeldt har […]