Ny VD på Polhem Infra

Polhem Infra utser Anna Elmfeldt till ny VD

Styrelsen i Polhem Infra har utsett Anna Elmfeldt till ny vd. Hon tillträder sin befattning den 15 mars och efterträder Karin Karlström. Polhem Infra ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden och investerar i onoterade svenska bolag med inriktning på samhällsviktig infrastruktur.

Anna Elmfeldt har mer än 20 års erfarenhet av investeringar inom infrastruktur och energi. Anna har varit verksam både i Sverige och internationellt och kommer närmast från rollen som nordenchef för Macquarie Asset Management, Real Assets. Dessförinnan har hon haft flera seniora roller inom PwC där hon varit ansvarig för deras verksamhet inom infrastruktur och energi, samt från ICECAPITAL Securities där hon var med och startade upp verksamheten i Sverige. Anna är också en av grundarna till Kraftkvinnorna, ett nätverk med syfte att synliggöra, lyfta och attrahera fler kompetenta kvinnor till energibranschen. Anna har en magisterexamen i Ekonomi från Lunds universitet.

”Från styrelsens sida är vi glada att kunna utse Anna Elmfeldt till ny vd. Med Anna får vi en ledare som kombinerar gedigen erfarenhet från Polhem Infras verksamhetsområden med en bevisad förmåga att bygga starka team. I sina tidigare roller har Anna byggt upp en analytisk och strategisk kompetens inom förvaltning och skapat ett stort nätverk inom infrastruktursektorn. Jag och styrelsen vill också tacka Karin Karlström för hennes stora engagemang och bidrag under sina 2,5 år som vd och dessförinnan som styrelseledamot när hon nu lämnar sin roll som vd för att anta nya utmaningar utanför bolaget”, säger Johan Skoglund, styrelseordförande Polhem Infra.

”Det är med stor energi och ödmjukhet jag tar mig an uppgiften som vd för Polhem Infra. Det är ett bolag som fyller en viktig roll som långsiktig ägare till samhällskritisk infrastruktur och därmed bidrar till positiv samhällsutveckling. De långsiktiga målen och riktningen för bolaget är tydliga och tillsammans med teamet är jag övertygad om att vi kommer att skapa långsiktiga värden för våra ägare samtidigt som vi kan bidra positivt till samhället,” säger Anna Elmfeldt, tillträdande vd Polhem Infra.

Anna Elmfeldt tillträder som vd den 15 mars 2024.

För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, Styrelsens ordförande johan.skoglund@jm.se

Polhem Infra
Polhem Infra är ett investeringsbolag, grundat gemensamt 2019 av AP-fonderna AP1, AP3 och AP4. Bolaget fokuserar på direktinvesteringar i onoterade svenska verksamheter som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur.   www.polheminfra.se 

AP-fonderna (AP1-AP4)
AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdrag av Sveriges riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna har lång erfarenhet av att investera och bygga lönsamma onoterade bolag som t ex Vasakronan, Hemsö, Ellevio, Rikshem, CityHold och Willhem. Infrastruktur kompletterar investeringskategorierna aktier, obligationer och traditionella fastigheter, genom långa, stabila och inflationslänkade kassaflöden. AP-fonderna balanserar in- och utbetalningar till pensionssystemet och har sedan starten betalat in netto 252 miljarder kronor till pensionssystemet. Det totala fondkapitalet var vid utgången av 2022 1 757mdkr. Tillgångarna utgör ca 18 procent av tillgångssidan i pensionssystemet.
www.ap1.se www.ap3.se www.ap4.se

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar