Polhem Infra utökar ägandet i Solör Bioenergi genom utköp av Highview

20 december 2021 Pressmeddelande 2021-12-20 Solör Bioenergi Groups (”Solör”) aktieägare Polhem Infra (”Polhem Infra”) har tillsammans med grundarna tillika majoritetsägaren Nordic Infrastructure AG (”Nordic Infrastructure”), utökat sitt aktieinnehav genom att förvärva samtliga aktier från Highview Finance Holding Company DAC (”Highview”). Polhem Infra, helägt av pensionsfonderna AP1, AP3 och AP4, har tillsammans med majoritetsägaren Nordic Infrastructure, […]

Polhem Infra utser Karin Karlström till tillförordnad VD

8 november 2021 Karin Karlström blir från och med den 8 november tillförordnad VD för Polhem Infra. Närmast kommer Karin från en roll som senior rådgivare och styrelseledamot. Hon har verkat som styrelseledamot i Polhem Infra sedan februari 2021. Karin har gedigen bakgrund från teknologi- och telekomsektorn med lång erfarenhet från att leda team samt […]

Solör Bioenergy Group have entered into an agreement with Strängnäs municipality for a potential acquisition of 80% of the shares in the municipal district heating business.

7 september 2021 Solör Bioenergy Group announced today that it has been selected as preferred buyer of 80% of theshares in Strängnäs district heating business, with intention to name the new company Solör Bioenergi Strängnäs AB. The transaction is subject to approval by Strängnäs city council. The purchase price amounts to SEK 1.2 bn for […]

Polhem Infra completes acquisition of Telia Carrier

1 juni 2021 Polhem Infra has today completed the acquisition of Telia Carrier from Telia Company and thereby assumes full control of the company. Under Polhem Infra’s ownership, Telia Carrier will continue to further strengthen its position as one of the world’s leading network connectivity providers. As a global provider of data traffic infrastructure, Telia […]

Polhem Infra slutför förvärv av Telia Carrier

1 juni 2021 Polhem Infra slutför affären med Telia Company och tar från och med idag över ansvaret för Telia Carrier. Polhem Infra kommer att fortsätta att utveckla Telia Carrier för att ytterligare befästa bolagets ställning som en av världens ledande fiberoperatörer. Som en global leverantör av infrastruktur för datatrafik spelar Telia Carrier en avgörande […]

Polhem Infra söker en Investment Manager

20 maj 2021 Polhem Infra söker en Investment Manager som vill vara med och driva arbetet med att förverkliga bolagets långsiktiga mål och strategi. Vi erbjuder en stimulerande och professionell arbetsmiljö med ett stort inslag av frihet under ansvar. Dina huvudsakliga ansvarsområden omfattar att Konkreta arbetsuppgifter Din bakgrundVi söker dig med en civilekonom, -ingenjör eller […]